สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวสถานีกาชาด
เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ ออกปฏิบัติงานกิจกรรมการให้ความช่วยเหลือด้านน้ำ สุขาภิบาลและการส่งเสริมสุขอนามัย ในพื้นที่อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย

วันที่ 3 ธ.ค. 2562

     เมื่อวันพุธที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ หัวหน้าสถานีกาชาดเทพรัตน์(สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) พร้อมเจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ออกปฏิบัติงานกิจกรรมการให้ความช่วยเหลือด้านน้ำ สุขาภิบาลและการส่งเสริมสุขอนามัยให้กับประชาชนบ้านเนินกระเซ่า ณ ศาลากลางหมู่บ้านบ้านกระเซ่า หมู่ที่ ๑๑ ตำบลนาขุม อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย จำนวน ๓๔ ราย พร้อมทั้งได้มอบชุดสุขอนามัยและยาสามัญประจำบ้าน ๓๔ ชุด

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330