สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


FONTSIZE
ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
บริษัทไทย-โกเบ ช่วยผู้ประสบอุทกภัย


สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

เภสัชกรหญิงวิไลวรรณ  เพ็ชร์คำ   ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์  สภากาชาดไทย   รับมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค และเรือไฟเบอร์รวมมูลค่า  100,000 บาท  เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย  จาก บริษัท ไทย-โกเบ เวลดิ้ง จำกัด และบริษัท โกเบ มิก ไวร์ (ประเทศไทย) จำกัด   โดยมี มร.เรียว  ทาคาชินะ ประธานอำนวยการ  และคณะ เป็นผู้แทนมอบ  ณ อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรฯ  วันที่ 29 ตุลาคม 2553


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330