สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมสรุปความก้าวหน้ากิจกรรมชุมชนเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ จ.อุบลราชธานี

วันที่ 12 ธ.ค. 2562

ประชุมสรุปความก้าวหน้ากิจกรรมชุมชนเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ จ.อุบลราชธานี
 
วันที่ 12 ธันวาคม 2562 นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย สถานีกาชาดที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ Mr. Jonathan L. Baker, Regional Advisor-East Asia and the Pacific of USAID-OFDA และคณะ ประชุมสรุปผลการตรวจเยี่ยมและติดตามผลกิจกรรมชุมชนเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ (OFDA) ณ บ้านกระแอกน้อย ตำบลค้อน้อย และบ้านเปือย ตำบลโนนกาเล็น อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
 
Meeting to summarize the results of the inspection and follow-up the CBDRR
 
On December 12, 2019 Pichit Siriwan, M.D., Deputy Director of The Relief and Community Health Bureau (RCHB), The Thai Red Cross Health Station No.7, Ubon Ratchathani Province together with Mr. Jonathan L. Baker, Regional Advisor-East Asia and the Pacific of USAID-OFDA and staff meeting to summarize the results of the inspection and follow-up the activity Community Based Disaster Risk Reduction (CBDRR) under the Project "Enhance Disaster Risk Reduction Capacity in Thailand, Phase 2” project with support from the Office of U.S. Foreign Disaster Assistance (OFDA) at Ban Kra-Ak Noy, Kor Noy subdistrict and Ban Peuy, Nonekalen subdistrict, Samrong district, Ubon Ratchathani Province.

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330