สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


FONTSIZE
ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ทิปโก้สนับสนุนผลิตภัณฑ์ ช่วยผู้ประสบอุทกภัย


สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

     นายแพทย์พิชิต   ศิริวรรณ   รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภากาชาดไทย   รับมอบผลิตภัณฑ์ทิปโก้  รวมมูลค่า 500,000  บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย  จาก กลุ่มธุรกิจอาหารทิปโก้  โดยมี  นางน้ำอ้อย  ภูภัทรพงศ์ ผู้จัดการอาวุโสทรัพยากรบุคคล  และคณะ เป็นผู้แทนมอบ  ณ อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรฯ  วันที่ 29 ตุลาคม 2553

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330