สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดโครงการรถคลินิกจักษุศัลยกรรมฯ จังหวัดปราจีนบุรี

วันที่ 7 ม.ค. 2563

เปิดโครงการรถคลินิกจักษุศัลยกรรมฯ จังหวัดปราจีนบุรี
 
วันที่ 7 มกราคม 2563 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อให้บริการตรวจรักษาผ่าตัดโรคตาให้กับพระสงฆ์ แม่ชี และนักบวชทุกศาสนาที่มีปัญหาทางด้านโรคตา เช่น ต้อเนื้อ ต้อกระจก วัดต่างๆในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี ระหว่างวันที่ 5-10 มกราคม 2563 พร้อมกันนี้ได้เปิดตาพระสงฆ์ที่ได้รับการผ่าตัดต้อกระจกแล้ว และถวายสังฆทานแก่พระสงฆ์ที่เข้ารับการตรวจรักษา ณ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
 
On January 7, 2020, Mr. Phan Wannamathee, Secretary General of the Thai Red Cross Society, presided over The Thai Red Cross Society Princess Sirindhorn Mobile Eye Surgery Unit, for service diagnose and eye surgery in the Prachin Buri province on January, 5 to 10, 2020. At the same time, visited patient and presented gifts to the priests who were treated at Wat Mai Krong kThong School, Si Maha Phot district, Prachin Buri province.

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330