สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
เดินสายสวัสดีปีใหม่สื่อมวลชน พร้อมประชาสัมพันธ์กิจกรรม "วิ่งพ้นภัย" ที่จะจัดขึ้นวันที่ 29 มีนาคม 2563 ณ เทศบาลตำบลบางปู จังหวัดสมุทรปราการ

วันที่ 9 ม.ค. 2563

เดินสายสวัสดีปีใหม่สื่อมวลชน พร้อมประชาสัมพันธ์กิจกรรม "วิ่งพ้นภัย" ที่จะจัดขึ้นวันที่ 29 มีนาคม 2563 ณ เทศบาลตำบลบางปู จังหวัดสมุทรปราการ วันที่ 9 มกราคม 2563 นายนิธิโรจน์ ธนโอฬารสิน ประธาน MDRT Thailand และคณะ พร้อมด้วยนางสาววันเพ็ญ ฐานิสสรณ์ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และคณะ เดินสายเยี่ยมสื่อมวลชน เนื่องในโอกาสปีใหม่ 2563 พร้อมกันนี้ยังได้ประชาสัมพันธ์กิจกรรม "วิ่งพ้นภัย by MDRT Thailand" เพื่อสำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ ซึ่งมีการวิ่ง 2 แบบ คือ Virtual Run เป็นการวิ่งสะสมระยะทาง ซึ่งผู้สมัครจะวิ่งที่ใดก็ใด และแบบ Actual Run ซึ่งจะจัดขึ้น วันที่ 29 มีนาคม 2563 ณ เทศบาลตำบลบางปู จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งทั้ง 2 แบบ สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
On January 9, 2020, Mr. Nithiroj Thanaoransin, President of MDRT Thailand and his team together with Miss Wanpen Thanissorn, Head of Public Relations Unit of Relief and Community Health Bureau (RCHB), the Thai Red Cross Society and her team to visit the press, on the occasion of the New Year 2020, together with publicizing the "Run Phon Phai by MDRT Thailand" activity for the RCHB , which has 2 types of running, Virtual Run, which is a distance running run. Which the applicants will run anywhere and Actual Run which will be held on 29 March 2020 at Bang Pu Subdistrict Municipality, Samut Prakan Province, both of which can apply from now onwards.

สมัคร Virtual Run คลิกเลย : https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F2Pf7Zdx%3Ffbclid%3DIwAR3cIDUjZEeAuxfXjx9p1_BdRFsXD1CM03KbMGSp8JMqIr3CgEnNDT3E0Vk&h=AT24Z4gpWdbbCRQv_4CJX5oQsb75hHIrvkCQojcReSlN1D6upHm8-HYiR8OZJ9n1RzcVbhU0N2q_n8qnMbg00m9U04fXrTSlB-jpI78IXA8uFpEs1FCInjgCYFJfeC3U7VItNCPV9hB5_8KX3mcvx8x2j7eTrXnGJG06zwcMKCL79XhQtCCrufB42IaSUp6LeKIH8dwlZORaAIfYIaTdbzOlSm3rD6YkummBac8-93i0ZpqjJwz0A2aWfSzXKowUu-LQkafXGYdqsZcyVZXI5ouWRsn6j6c0MZrEe-KiHyE5Hx4Eo7pUrVuZ-7e9F5yd_ZJyr_krrGGbXzTK3w2qqhzwCdcOxXbOqkVRs0qapvKkVSmeJVAWdMCRFGu4sofuKaNKzJLUnfAVCsbyZqAz70qtXKXhV06WZzEQbtqZLONrabnhXG4U7tYZTsRC9y5Sfwdq1JFdKqrg3HeM53RJGbnwsh_NF-X4WHmWwUM9RsoyMkcBw5wIlIwwiwymJEcAVbe1MUA2kSbU31FvBDQXpm45fbx_uwPv7VHf2-fQ8OGuMTML1JUG6kypETjRUNXTa66r7fLbtH-iJ3k0XX4j2a8LfH4yUDxFQih0xZoD7U4Qln998fAq5XxdAXFeuEycEw
สมัคร Actual Run คลิกเลย https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F35h5NYz%3Ffbclid%3DIwAR2wGPq6aqmTTZaaPVWbaVqrgXq2GAhxfcd0mrCfL6pMRz0QfY1oAPNhImE&h=AT0EH1Xuq-qbEOSyb7BM9PbOsyp4QoAEonfY3s-Vks9b0NlI5aNcdvGdSynpmcEkNBrNbft7DaLMNew0-ItOR1s0JYvZBxu8MdCB2oO0JCjdElax3YmiOD-3CRbbmqAOW9MjKoNGD-VWwDkLhlMfI6S7ZqMMo__0z7k-IX163p_EmfKLIG6FjYdfvXQ3lThF7ZI5B8BcFf3n1tEyF4_kyPhxvtArztHFq1c2efC7jWUCL8OlaWMLqV90I6nnw53LcnItpSr1KF11rsN1zTRYyMbr1aIqWqXj62Jmwf2zgucHsN3Te9Jh27FBE3bG78cbDW7gH8IBoslxdPeXlaHgSwed3rf14hqyRmrfVfbj1LlRAcYCJk6tfqB3MGwu2kKD-FAL9zXtJ5Hw7fHxuzbkJ8ptDZEwChWguxMMF0aduAlp_-C0vFYVn5_JkpzRBFmNKmWwTHyC-sUTRiqqJSp7SR7nEJo90qp2msOOK_VVyLxSympKyoFUexQSTPAaSiIYBGxCvUx4etIAzfTImC3Psv3cmrzzQQN_5X9SBuuJb69eo2bw81BsgVznTduYwLfj5SmqgrBPN6rz19BIwHl_ockykqA29A4KpJca8wP2rA740ux6lM1vPJi0guDeCwOBnw
#เต็ม100เพื่อ100ปี #วิ่งพ้นภัย

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330