สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
สัมภาษณ์สด รายการตามตะวัน ทางสถานีวิทยุศึกษา FM 92 MHz/AM 1161 KHz

วันที่ 14 ม.ค. 2563

สัมภาษณ์สด รายการตามตะวัน ทางสถานีวิทยุศึกษา FM 92 MHz/AM 1161 KHz
 
วันที่ 14 มกราคม 2563 สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ โดยแพทย์หญิงกานดา ลิมิตเลาหพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายบริการทางการแพทย์ สำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ ให้สัมภาษณ์สด ทางสถานีวิทยุศึกษา FM 92 MHz/AM 1161 KHz รายการตามตะวัน ในวันที่ 14 มกราคม 2563 เกี่ยวกับโรคหูน้ำหนวก ณ สถานีวิทยุศึกษา แขวงพญาไท กรุงเทพฯ
 
Live interview for Educational Radio Broadcasting "Tamtawan” FM 92 MHz/AM 1161 KHz The Relief and Community Health Bureau (RCHB), by Mrs. Kanda Limitlaohaphan,M.D., Head of Medical Services Division of The RCHB, live interview for Educational Radio Broadcasting "Tamtawan” FM 92 MHz/AM 1161 KHz, on 14 th January, 2020, about Chronic Otitis Media, at Educational Radio Broadcasting, Phaya Thai sub-district, Bangkok.

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330