สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> Hilight
“วิ่งพ้นภัย” เพื่อสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย by MDRT Thailand

วันที่ 15 ม.ค. 2563

"วิ่งพ้นภัย” เพื่อสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย by MDRT Thailand

#เต็ม100เพื่อ100ปี #วิ่งพ้นภัย
 
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับ MDRT Thailand จัดงานวิ่งเพื่อสุขภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย ในวาระครบ 100 ปี ที่จัดตั้งหน่วยงานดูแลช่วยเหลือประชาชน และเพื่อหาได้รายบริจาคแก่สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย นำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในโอกาสต่าง ๆ
 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ทางคณะผู้จัดงานจึงขอเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดงาน "วิ่งพ้นภัย” เพื่อสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย by MDRT Thailand จาก Actual Run (วิ่งจริง) ในวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2563 ณ เทศบาลบางปู จังหวัดสมุทรปราการ เป็น Virtual Run (วิ่งเสมือนจริง) เพื่อป้องกันการระบาดของไวรัส และความปลอดภัยของนักวิ่งทุกท่าน - นักวิ่งสามารถทำการวิ่งสะสมระยะทาง ที่ไหน เมื่อไร ตามความสะดวกของนักวิ่ง แล้วส่งผลการวิ่งตามระยะทางที่สมัคร (13.4 กิโลเมตร หรือ 5.6 กิโลเมตร) ทาง Inbox facebook fanpage วิ่งพ้นภัย By MDRT

ตั้งแต่วันนี้ - 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
 
- ทางผู้จัดการจะทำการจัดส่งเสื้อที่ระลึก และเหรียญที่ระลึกให้นักวิ่งทุกท่าน ภายในเดือนเมษายน ทางไปรษณีย์ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
 
- ผู้สนใจสามารถร่วมสมัครวิ่งได้ตั้งแต่วันนี้ - 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 - หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ที่ facebook fanpage วิ่งพ้นภัย By MDRT

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330