สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ...สนับสนุนโครงการศัลยกรรมตกแต่งฯ

วันที่ 17 ม.ค. 2563

คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ...สนับสนุนโครงการศัลยกรรมตกแต่งฯ

วันที่ 17 มกราคม 2563 คุณกัญญพร เกียรติกุลกำจร ผู้จัดการฝ่ายทันตแพทย์สัมพันธ์ บริษัท คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมคณะ มอบเงินรายได้จากการจำหน่ายภาพวาดในโครงการ ฟ.ฟันสวย ยิ้มใส จำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ให้แก่สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เพื่อสนับสนุนโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไข-ปากแหว่งเพดานโหว่และความพิการอื่น โดยมีพลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ พร้อมด้วยนางสาวอุษา บุญเปลี่ยน ผู้เชี่่ยวชาญ พยาบาล 8 ฝ่ายบริการทางการแพทย์ สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ รับมอบ ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติสภากาชาดไทย
 
On January 17, 2020, Ms.Kanyaporn Kiatkulkamjorn, Dentist relations manager of Colgate-Palmolive (Thailand) Co., Ltd. together with staff donated proceeds from the sales of the drawings in the Teeth, Smile project amount 100,000 baht (one hundred thousand baht only) to the Relief and Community Health Bureau (RCHB)​support the Repair of Cleft Lip, Cleft Palate and Other Deformities Project. Lt.Gen.(Rtd) Amnat Barlee, M.D., Director of RCHB and staff received at the Thai Red Cross Disaster Operations Center.

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330