สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัยชุมชนบ้านครัวเหนือ

วันที่ 15 ม.ค. 2563

วันที่ 15 มกราคม 2563 นางกมลวรรณ อโนทัยหิรัญ พยาบาล 3 ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ นำชุดธารน้ำใจฯ จำนวน 43 ชุด ไปมอบให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัยชุมชนบ้านครัวเหนือ ซอยพระรามที่ 6 ซอย 12 ถนนบรรทัดทอง แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนเบื้องต้น ณ มัสยิดยามีอุลค็อยรียะห์
สำหรับเหตุเพลิงไหม้ เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 เวลาประมาณ 23.17 น. ภายในชุมชนบ้านครัวเหนือ ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ทำให้บ้านเรือนถูกเพลิงไหม้ได้รับความเสียหาย 12 หลังคาเรือนและประชาชนได้รับความเดือนร้อน
 
On 15 January 2020, the Relief and Community Health Bureau by Mrs. Kamonwan Anothaihirun,Registered Nurse Level 3 and her team brought Thai Red Cross relief kits 43 sets gave to fire victims at soi Rama 6 Banthat Thong road Ratchathewi,Bangkok.

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330