สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่สำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ ร่วมตรวจรักษาโรคหู และป่าตัดผู้ป่วยโรคหูน้ำหนวกในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 7 ก.พ. 2563

วันที่ 3-7 กุมภาพันธ์ 2563 แพทย์หญิงณัฐฑารีย์ จูดี นายแพทย์ 6 ฝ่ายบริการทางการแพทย์ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย แลพคณะ ร่วมกับ ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านโสต ศอ นาสิก โรงพยาบาลราชวิถี และมูลนิธิหู คอ จมูก ชนบท ให้บริการตรวจรักษาโรคหู และผ่าตัดผู้ป่วยโรคหูน้ำหนวก ในเขตพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ โดยไม่คิดมูลค่า ณ โรงพยาบาลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
On February 3 to 7 , 2020, at Bankruat KHospital in Buriram province. Nattharee Judee, M.D., Medical Doctor 6 of Medical Services Division of Relief and Community Health Bureau and her team worked together with the Otolaryngology of Faculty of Medicine Chulalongkorn University, Center of Excellence in Otolaryngology of Rajvithi Hospital and Rural Ear Nose and Throat Foundation to diagnosed ear hearing and surgery for patients with otitis media in Buriram province without value.

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330