สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีพระราชทานผ้าพันคอและหมวกจิตอาสาพระราชทาน

วันที่ 13 ก.พ. 2563

พิธีพระราชทานผ้าพันคอและหมวกจิตอาสาพระราชทาน

ศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. จัดพิธีพระราชทานผ้าพันคอและหมวกจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ที่สมัครจิตอาสาพระราชทาน โดยมี พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ เป็นประธานในพิธีดังกล่าว ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารสำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ

Attended ceremony to receive royally-bestowed uniform accessories including hat and scarf.

The Royal Initiative Volunteer Project Operations Centre, were provide ceremony to receive royally-bestowed uniform accessories including hat and scarf, on 13th February, 2020, to staff of the Relief and Community Health Bureau, applied to be a volunteer, in this occasion, Lt.Gen.(Rtd) Amnat Barlee, M.D., Director of the Relief and Community Health Bureau (RCHB), presided over this activities, at the 6th floor meeting room of the RCHB.


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330