สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะกรรมการป้องกันและควบคุม Covid-19

วันที่ 26 ก.พ. 2563

ประชุมคณะกรรมการป้องกันและควบคุม Covid-19

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เป็นประธานในพิธีเปิด การประชุมคณะกรรมการป้องกันและควบคุมโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (Covid-19) เพื่อหาแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดของ Covid-19 โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติสภากาชาดไทย

On February 26, 2020, Lt. Gen. Amnat Barlee, M.D., Director of the Relief and Community Health Bureau (RCHB) presided over the opening meeting the prevention and control of Covid-19 committee to find ways to prevent the spread of Covid-19, with executives and staff involved at the Thai Red Cross Disaster Operations Center.


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330