สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
หารือร่วมกับตัวแทนองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก

วันที่ 26 ก.พ. 2563

ตัวแทนองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก เข้าพบ พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือในการช่วยเหลือสัตว์ในภาวะภัยพิบัติของประเทศไทย สนับสนุนให้เกิดการจัดทำแผนการช่วยเหลือสัตว์จากภัยพิบัติภายใต้ความร่วมมือจากหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญในระดับประเทศ สู่ความร่วมมือระดับนานาชาติ พร้อมพูดคุยเกี่ยวกับการรับมือไวรัสโควิด 19 ร่วมกัน ณ ห้องรับรองศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติสภากาชาดไทย
ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563

World Animal Protection Thailand met Lt. Gen. (Rtd) Amnat Barlee, M.D., Director of the Relief and Community Health Bureau to talk about helping animals in disasters in Thailand, supporting the preparation of a disaster rescue plan under the cooperation of a national expert organization to international cooperation and prepared to aware COVID 19 on 26 February 2020 at the Thai Red Cross Disaster Operations Center.


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330