สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์

วันที่ 25 ก.พ. 2563

สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ แนะนำภารกิจของสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ในโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ของสภากาชาดไทย ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 2) โดยแนะนำสำนักงานให้เป็นที่รู้จัก พร้อมเชิญชวนเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรม โดยการกดไลท์เฟสบุ๊ค แฟนเพจ สำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ พร้อมกดแชร์ และติด #100ปีส.บป. และมอบของที่ระลึก ณ ห้องประชุมแมนดารินเอบี ชั้น 1 โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563

On 25 February 2020, the Relief and Community Health Bureau (RCHB), The Thai Red Cross Society joined the public relations exhibition introduce the mission of the RCHB in new personnel orientation of the Thai Red Cross Fiscal year 2020 project. By the Public Relations Unit to introduce the RCHB to be known, invited staff to participate in activities, by like and share the facebook fan page of the RCHB, hashtag "100ปีส.บป.”, and provided souvenirs, at the Mandarin AB Meeting Room, 1st Floor, Mandarin Hotel, Bangkok.


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330