สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ รับมอบเงินบริจาค

วันที่ 11 มี.ค. 2563

สำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ รับมอบเงินบริจาค
 
วันที่ 11 มีนาคม 2563 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ โดยนางวิมลรัตน์ พูลสุขโข หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี เป็นตัวแทนรับมอบเงินบริจาคจำนวน 450,000 บาท จากคุณศุภวรรณ เกษสาคร เพื่อนำไปใช้ประโยชน์แก่ผู้ประสบภัยในวาระต่างๆ
 
On 11 March 2020, the Relief and Community Health Bureau by Mrs.Wimonrat Boonsuko, Head of Finance and Accounting Division of the RCHB, received 450,000 bath from Ms.Supawan Kedsakon for helping victim.

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330