สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมเตรียมความพร้อมรับมือ Covid - 19 เพื่อหาแนวทางในการปฏิบัติงานในช่วงที่เกิดโรคระบาด

วันที่ 23 มี.ค. 2563

ประชุมเตรียมความพร้อมรับมือ Covid - 19 เพื่อหาแนวทางในการปฏิบัติงานในช่วงที่เกิดโรคระบาด

วันที่ 23 มีนาคม 2563 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมประชุมออนไลน์เตรียมความพร้อมรับมือ Covid - 19 เพื่อหาแนวทางในการปฏิบัติงานในช่วงที่โรคระบาดมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้น โดยมีผู้บริหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสถานีกาชาดต่างๆ และเจ้าหน้าที่จากส่วนกลาง ร่วมประชุมออนไลน์ ณ ศูนย์ปฎิบัติการภัยพิบัติสภากาชาดไทย

On March 23, 2020, Lt. Gen. Amnat Barlee, M.D., Director of the Relief and Community Health Bureau (RCHB) joined online meeting of the Covid - 19 preparation to find operational guidelines while the epidemic tends to increase with executives and staff involved at the Thai Red Cross Disaster Operations Center.


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330