สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการด้านการสื่อสารองค์กรสภากาชาดไทย

วันที่ 19 มี.ค. 2563

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการด้านการสื่อสารองค์กรสภากาชาดไทย

วันที่ 19 มีนาคม 2563 นายเตช บุนนาค ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการด้านการสื่อสารองค์กรสภากาชาดไทย เพื่อหาข้อสรุปจัดทำแผนงานสื่อสารองค์กรของสภากาชาดไทย โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ สภากาชาดไทย ร่วมประชุม ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติสภากาชาดไทย

On March 19, 2020, at the Thai Red Cross Operations Center, Mr. Tej Bunnag, Assistant Secretary General for Administration of the Thai Red Cross Society presided over the board meeting of the Communications Authority of the Thai Red Cross. In order to find a conclusion, make a communication plan for the organization of the Thai Red Cross with executives and public relations officers of the Thai Red Cross Society.


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330