สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัยชุมชนวัดวิมุตยาราม เขตบางพลัด

วันที่ 24 มี.ค. 2563

บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัยชุมชนวัดวิมุตยาราม เขตบางพลัด

วันที่ 24 มีนาคม 2563 นางสาวแน่งน้อย จุไธสง ผู้เชี่ยวชาญ พยาบาล 8 ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ นำชุดธารน้ำใจฯ จำนวน 15 ชุด ไปมอบให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัยชุมชนวัดวิมุตยาราม ใต้สะพานพระราม 7 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร รวม 12 ครอบครัว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น พร้อมมอบหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันเชื้อ COVID -19 ณ โรงเรียนวัดวิมุตยาราม สำนักงานเขตบางพลัด กรุงเทพมหานครสงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330