สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
หจก. ธนวงศ์วณิช มอบหน้ากากอนามัย ป้องกัน COVID -19

วันที่ 26 มี.ค. 2563

หจก. ธนวงศ์วณิช มอบหน้ากากอนามัย ป้องกัน COVID -19

วันที่ 26 มีนาคม 2563 นางธนิมา สิทธิเลิศเจริญ Managing partner
(หุ้นส่วนผู้จัดการ) ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนวงศ์วณิช มอบหน้ากากอนามัย ให้แก่สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ จำนวน 1,020 ชิ้น เพื่อใช้ป้องกัน COVID -19 โดยมีแพทย์หญิง ช.เขมศิริ คงรักเกียรติยศ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ พร้อมทันตแพทย์หญิงฐิฏิมา ศุขเขษม ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายบริการทางการแพทย์ สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ รับมอบ ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติสภากาชาดไทย

On March 26, 2019 Mrs. Thanima Sittilertcharoen, Managing Partner, Thanawongwanit Limited Partnership donated sanitary masks to the Relief and Community Health Bureau (RCHB) in the amount of 1,020 pieces to protect COVID-19. Chor. Kemsiri Kongrukgreatiyos, M.D., Deputy Director of RCHB and Dr. Thitima Sukkhasem, assistant head of medical services, RCHB were the mask recipient at the Thai Red Cross Disaster Operations Center.


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330