สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
เชอรีล่อน บริจาคหน้ากากผ้าทอ จำนวน 12,000 ชิ้น

วันที่ 23 เม.ย. 2563

เชอรีล่อน บริจาคหน้ากากผ้าทอ จำนวน 12,000 ชิ้น
 
วันที่ 23 เมษายน 2563 คุณภรณี บุณยเกียรติ ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกผลิตภัณฑ์เชอรีล่อน พร้อมคณะ บริจาคหน้ากากผ้าทอจำนวน 12,000 ชิ้น มูลค่ารวม 348,000 บาท ให้แก่สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เพื่อนำไปมอบให้แก่ประชาชนที่เดือดร้อนจากสถานการณ์เชื้อไวรัส COVID 19 ระบาด ในการนี้ แพทย์หญิง ช.เขมศิริ คงรักเกียรติยศ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เป็นผู้รับมอบ ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติสภากาชาดไทย
 
Cherilon donated 12,000 woven masks.
 
On 23rd April, 2020, Pornranee Boonyakiat, Assistant Product Manager of Cherilon and her team, donated 12,000 woven masks worth a total of 348,000 baht, to the Relief and Community Health Bureau (RCHB), for give to people who have suffered from the epidemic situation COVID 19, in this occasion, Chor. Kemsiri Kongrukgreatiyos, M.D., Deputy Director of the RCHB, was the recipient, at the Thai Red Cross Disaster Operations Center.

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330