สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่สำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ สำรวจความต้องการของคนไร้บ้านและผู้ด้อยโอกาส

วันที่ 23 เม.ย. 2563

เจ้าหน้าที่สำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ สำรวจความต้องการของคนไร้บ้านและผู้ด้อยโอกาส

วันที่ 23 เมษายน 2563 นางสาวแน่งน้อย จุไธสง ผู้เชี่ยวชาญ พยาบาล 8 ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย และคณะ ลงพื้นที่สำรวจความต้องการของคนไร้บ้านและผู้ด้อยโอกาส ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 เพื่อหาแนวทางในการให้ความช่วยเหลือต่อไป ณ สวนลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

On April 23, 2020, at Lumpini park, Bangkok, Miss Nengnoi Juthaisong, Nursing Specialist Level 8 of Relief Division, and her team surveying the needs of the homeless and the underprivileged affected by the covid-19 virus epidemic to find ways to provide further assistance.

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330