สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
บริจาค Face Shield และ หน้ากากอนามัยแบบผ้า

วันที่ 30 เม.ย. 2563

บริจาค Face Shield และ หน้ากากอนามัยแบบผ้า
 
วันที่ 30 เมษายน 2563 คุณหวานใจ เอกบัณฑิต บริษัท เอ็คซเพรชคาร์เพ็ท จำกัด มอบ Face Shield จำนวน 2 ลัง หน้ากากผ้า จำนวน 200 ชิ้น เจลล้างมือ 5 กล่องและแอลกอฮอล์ 5 กล่อง และคุณณัฐฑิกา วัฒนพลาชัยกูร บริษัท ทรินิตี้ โกลเบิล เทรด จำกัด มอบ Face Shield จำนวน 3 ลัง ให้กับสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เพื่อใช้ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีนายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบ ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติสภากาชาดไทย
 
On 30th April, 2020, Hwanjai Eakbundit, Express Carpet Co., Ltd, donated 2 crate of Face Shield, 200 fabric mask, 5 crate of hand sanitizer, 5 crates of alcohol and Nattika Watanaplachaikura, Managing Director of Trinity Global Trade Co., Ltd, donated 3 crate of Face Shield, to the Relief and Community Health Bureau (RCHB), for protect against Coronavirus Disease 2019 (COVID-19), in this occasion, Pichit Siriwan, M.D., Deputy Director of the RCHB, was the recipient, at the Thai Red Cross Disaster Operations Center.

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330