สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวสถานีกาชาด
ครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทย ให้บริการวันแรกในพื้นที่ จ.อุบลราชธานี

วันที่ 4 พ.ค. 2563

ครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทย ให้บริการวันแรกในพื้นที่ จ.อุบลราชธานี

วันที่ 4 พฤษภาคม 2563 ครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทย ให้บริการวันแรก ณ สถานีกาชาดที่ 7 จ.อุบลราชธานี เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบของการแพร่ระบาดจากไวรัส COVID-19 ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 4-18 พฤษภาคม 2563
วันนี้ได้แจกจ่ายข้าวกระเพราหมู ไข่ดาว พร้อมน้ำดื่ม จำนวน 200 ชุด ให้กับ ชุมชนกุดแสนตอ ต.ในเมือง อ.เมือง และชุมชนวังสว่าง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

ขอขอบคุณ
#ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 พโลชัย
#เจ้าหน้าที่เทศกิจจากเทศบาลนครอุบลราชธานี
#ผู้นำชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
#อาสาสมัครสภากาชาดไทย

On May 4, 2020, The Thai Red Cross Health Station No.7, Ubon Ratchathani Province has operated the mobile kitchen of the Thai Red Cross Society distributed cooked food to 200 people affected by the outbreak of the covid-19 at Kut Saen Tor Community and Wang Sawang Community, Nai Mueang Subdistrict, Mueang District, Ubon Ratchathani Province.


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330