สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวสถานีกาชาด
ครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทย แจกจ่ายอาหารปรุงสุกให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังประจบ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

วันที่ 3 พ.ค. 2563

ครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทย แจกจ่ายอาหารปรุงสุกให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังประจบ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

วันที่ 3 พฤษภาคม 2563 สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ 13 จังหวัดตาก) ได้ปฏิบัติงานครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทย แจกจ่ายอาหารปรุงสุกให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิด-19 ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังประจบ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 400 ชุด โดยเน้นให้ผู้นำชุมชนและ อสม.นำไปมอบให้กับประชาชนตามบ้านส่วนหนึ่ง เพื่อไม่ให้ประชาชนมาชุมนุมกัน และส่วนหนึ่งได้นำไปมอบให้กับผู้พิการ ผู้ป่วยที่อยู่ตามบ้านที่ไม่สามารถออกมารับอาหารได้ ในการปฏิบัติงานแจกจ่ายอาหารปรุงสุกร่วมกับผู้นำชุมชน และ อสม.ในพื้นที่ซึ่งได้รับหน้ากากอนามัยแบบผ้าของสภากาชาดไทย ได้สอบถาม อสม.แล้วขอขอบคุณสภากาชาดไทยที่ห่วงใยและจะปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ ในการนี้ นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก และ นางจิณณารัชช์ สัมพันธรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ได้ร่วมในการแจกจ่ายอาหารปรุงสุกและเยี่ยมบ้านผู้พิการ และผู้ป่วยตามบ้านด้วย

On May 3, 2020, The Thai Red Cross Health Station No.13, Tak Province has operated the mobile kitchen of the Thai Red Cross Society distributed cooked food to 400 people affected by the outbreak of the covid-19 at Wangprachop Subdistrict Administration Organization, Mueang Tak District, Tak Province by focusing on community leaders and Health Volunteers take to give to the people in the house.


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330