สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวสถานีกาชาด
ครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทย แจกจ่ายอาหารปรุงสุกให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ชุมชนวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 1 พ.ค. 2563

ครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทย แจกจ่ายอาหารปรุงสุกให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ชุมชนวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 2 พฤษภาคม 2563 สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันจัดตั้งครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทย ณ สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ โดยทำอาหารปรุงสุกพร้อมรับประทาน มอบให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ชุมชนวัดเกต แขวงกาวิละ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 100 ชุด และ บริเวณประตูทางเข้าสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จำนวน 100 ชุด

On May 2, 2020, The Thai Red Cross Health Station No.3, Chiang Mai together with Chiang Mai Provincial Red Cross Chapter has operated the mobile kitchen of the Thai Red Cross Society distributed cooked food to 200 people affected by the outbreak of the covid-19 at Wat Ket community, Kavila Subdistrict and the entrance to the Thai Red Cross Health Station No.3, Chiang Mai, Mueang District, Chiang Mai province.


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330