สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้ง “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย”

วันที่ 8 พ.ค. 2563

อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้ง "ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” ณ สำนักงานเหล่ากาชาดสมุทรสาคร ระหว่างวันที่ 8-17 พฤษภาคม 2563
 
วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ศักดิ์ชัย ลิ้มทองกุล ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย เปิดกรวยถวายราชสักการะ พระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชานุญาตให้สภากาชาดไทย โดยสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ จัดตั้งครัวพระราชทาน ฯ ขึ้น โดยมีนายวีรศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ ร่วมมอบชุดธารน้ำใจกู้ชีวิต ฝ่าวิกฤต COVID-19 และอาหารปรุงสุกแก่ประชาชน ณ สำนักงานเหล่ากาชาดสมุทรสาคร จำนวน 100 ชุด และอาหารปรุงสุกอีก 1,400 จะนำไปแจกจ่ายแก่ประชาชนในชุมชนบางหญ้าแพรก ตำบลบางหญ้าแพรก ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง ฯ อำเภอกระทุ่มแบนและอำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร นอกจากนี้หม่อมหลวงศิริเฉลิม สวัสดิวัตน์ หรือคุณหมึกแดง ยังได้ร่วมทำผัดกระเพรารวมมิตร แจกจ่ายให้ประชาชนด้วย สำหรับอาหารปรุงสุกจากครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย จะแจกจ่ายไปยังประชาชนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร วันละ 1,200 ชุด ระหว่างวันที่ 8-17 พฤษภาคม 2563 ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร โดยจะคำนึงถึงการเป็นต้นแบบที่ดีด้านการจัดการครัวที่เน้นความสะอาด มีการจัดการสุขาภิบาลที่ได้มาตรฐาน มีเมนูอาหารที่สด สะอาด บุคลากรที่เตรียมเครื่องปรุงจะแต่งกายตามมาตรฐานคือ สวมหมวกคลุมผม ใส่ผ้ากันเปื้อน สวมหน้ากากอนามัย และสวมถุงมือ รวมถึงการแจกจ่ายก็ดำเนินการจัดระเบียบการรักษาระยะห่างทางสังคม เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ด้วย
 
On May 8, 2020, at Samutsakhon Provincial Red Cross Chapter, Prof. Sakchai Limthongkul, M.D., Assistant Secretary Generaland Director of the Thai Red Cross Society to pay obeisance to the royal portrait of H.R.H. Princess Maha Chakri Sirindhorn In order to embracety's grace Bestowed on the King the permission of the Thai Red Cross Society by the Relief and Community Health Bureau established the royal kitchen, after that, joining with the Executive provided 100 sets of Thai Red Cross Relief Kits to Covid 19 and cooked food to affected people from an epidemic Covid 19. In the addition, 1,400 sets of cooked food were given to people in the Ban Phaeo district, Kra Thum Baen district and Mueang District, Samutsakhon.

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330