สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีมอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าแก่กรุงเทพมหานคร

วันที่ 14 พ.ค. 2563

พิธีมอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าแก่กรุงเทพมหานคร

วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย พร้อมคณะ มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า จำนวน 500,000 ชิ้น ให้แก่กรุงเทพมหานคร ตามโครงการ "สภากาชาดไทยร่วมใจป้องกันภัย (COVID-19)ด้วยหน้ากากอนามัยแบบผ้า” เพื่อมอบให้กับกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ 50 เขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ด้อยโอกาส กลุ่มผู้มีอาชีพเสี่ยง รวมทั้ง อสส.กทม. และอปพร.กทม.เพื่อป้องกันการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)โดยมี พล.ต.อ.อัสวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รับมอบ ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

Gave cloth mask to Bangkok

0n 14 May 2020, The Relief and Community Health Bureau (RCHB) by Pichit Siriwan, M.D., Deputy Director of the RCHB together with his group gave 500,000 cloth masks to Bangkok. According to the project "The Thai Red Cross joins the disaster prevention COVID-19 With a cloth mask "to give to the target group in 50 areas of Bangkok, including the elderly, bedside patients, the disadvantaged, the risky workers, including the Bangkok metropolitan administration to prevent COVID-19 by Pol. Gen. Aswin Kwanmuang, Deputy Governor of Bangkok was the representative at the Rattanakosin Room Bangkok City Hall.


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330