สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมเกี่ยวกับการป้องกันแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในแรงงานต่างด้าว ณ จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 15 พ.ค. 2563

ประชุมเกี่ยวกับการป้องกันแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในแรงงานต่างด้าว ณ จังหวัดปทุมธานี
 
วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 นายดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยสำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ กรมอนามัย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นางดลวสา บุญเลิศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี นายชวลิต ผลศรีทอง สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด ผู้ประกอบการตลาดไท ตลาดไอยรา ตลาดสี่มุมเมือง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมความร่วมมือให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในกลุ่มแรงงานต่างด้าว ณ ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี พร้อมตรวจเยี่ยมการปฏิบัติตัวของแรงงานต่างด้าวตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม ณ ตลาดไท จังหวัดปทุมธานี
 
On May 15, 2020, at Pathum Thani Provincial Hall, Assistant to the Labour Minister Dr. Duangrit Benjathukul Chairungrueng, Pichit Siriwan, M.D., Deputy Director of the Relief and Community Health Bureau, Department of Health, Department of Health Service Support, Ministry of Public Health, Mrs. Donwasa Boonlert, President of Pathum Thani Provincial Red Cross Chapter, Mr. Chavalit Phonsithong, Thai Red Cross Chapters Administration, entrepreneurs of Thai market, Iyara market, Si Mum Mueang market and relevant agencies, attending a meeting to provide knowledge and understanding on preventing epidemic Corona 2019, among foreign workers, as well as, checking on the behavior of foreign workers about social distancing at Talat Thai, Pathum Thani Province.

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330