สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
สภากาชาดไทย บรรเทาทุกข์ผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19

วันที่ 19 พ.ค. 2563

สภากาชาดไทย บรรเทาทุกข์ผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19
 
วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 นางสาวจุฑาทิพ ศรีวิราช พยาบาล 4 ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่นำชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-19 จำนวน 66 ชุด ไปมอบให้แก่สมาคมศูนย์การเรียนรู้ฟื้นฟูคนพิการโดยครอบครัว ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) เพื่อให้สามารถดำรงชีพได้ ณ สมาคมศูนย์การเรียนรู้ฟื้นฟูคนพิการโดยครอบครัว เขตหนองจอก กรุงเทพฯ
 
On May 19, 2020, at Nong Chok District, Bangkok, Miss Juthatip Sriwirach, RN Level 4 and her team, provided 66 set of Thai Red Cross relief kit to Covid 19 to give to Association for the Learning Center for Rehabilitation of the Disabled by the Family, they affected by COVID-19.

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330