สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวสถานีกาชาด
ส่งมอบ โครงการปรับปรุงระบบแจ้งเตือนภัยผ่านเสียงตามสายพร้อมรับภัยพิบัติบ้านทุ่งฟ้าผ่า

วันที่ 28 พ.ค. 2563

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่  ส่งมอบโครงการปรับปรุงระบบเเจ้งเตือนภัยผ่านตามสายพร้อมรับภัยพิบัติบ้านทุ่งฟ้าผ่า แก่ชุมชนบ้านทุ่งฟ้าผ่า เพื่อเป็นสาธารณสมบัติของชุมชนในการใช้ประโยชน์ต่อไป โดยโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ  สนับสนุนงบประมาณ ในการจัดซื้ออุปกรณ์  ชุมชนทุ่งฟ้าผ่าเป็นผู้ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์  ซึ่งในวันเดียวกันมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย  สาขาเวียงป่าเป้า, หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.แม่พริก และคณะกรรมการชุมชนบ้านทุ่งฟ้าผ่า ร่วมกันทดสอบประสิทธิภาพการใช้งานตามระบบเสียงตามสาย ณ ชุมชนบ้านทุ่งฟ้าผ่า ม.7 ต.แม่พริก อ.เเม่สรวย จ.เชียงราย

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330