สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ครัวพระราชทาน ฯ จังหวัดนนทบุรี

วันที่ 25 พ.ค. 2563

"ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” เปิดเป็นแห่งที่ 3 ณ วัดหูช้าง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ให้บริการระหว่างวันที่ 24 พฤษภาคม ถึง 2 มิถุนายน 2563
 
โดยวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เปิดกรวยถวายสักการะพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานพระราชานุญาตให้สภากาชาดไทย โดยสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ จัดตั้งครัวพระราชทาน ฯ ขึ้น เป็นแห่งที่ 3 โดยมี ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ และคณะ ร่วมมอบชุดธารน้ำใจ ฯ กู้ชีวิต ฝ่าวิกฤต COVID-19 และอาหารปรุงสุกแก่ประชาชน ณ วัดหูช้าง อำภอบางกรวย จำนวน 100 ชุด และอาหารปรุงสุกอีก 1,400 ชุดนำไปแจกจ่ายแก่ประชาชนในชุมชน ตำบลบางขนุน ตำบลบางสีทอง ตำบลบางขุนกอง และวัดหูช้าง ตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี นอกจากนี้หม่อมหลวงศิริเฉลิม สวัสดิวัตน์ หรือคุณหมึกแดง ยังได้ร่วมทำเมนูผัดพริกแกงหมู ถั่วฝักยาว แจกจ่ายให้ประชาชนด้วย สำหรับอาหารปรุงสุกจากครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย จะแจกจ่ายไปยังประชาชนในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี วันละ 3,000 ชุด ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม ถึง 2 มิถุนายน 2563 ณ วัดหูช้าง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี โดยจะคำนึงถึงการเป็นต้นแบบที่ดีด้านการจัดการครัวที่เน้นความสะอาด มีการจัดการสุขาภิบาลที่ได้มาตรฐาน มีเมนูอาหารที่สด สะอาด บุคลากรที่เตรียมเครื่องปรุงจะแต่งกายตามมาตรฐานคือ สวมหมวกคลุมผม ใส่ผ้ากันเปื้อน สวมหน้ากากอนามัย และสวมถุงมือ รวมถึงการแจกจ่ายก็ดำเนินการจัดระเบียบการรักษาระยะห่างทางสังคม เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ด้วย
 
On May 25, 2020, at Hu Chang temple, Bang Kruai district, Nonthaburi province, Mr. Phan Wannamethee, Secretary General of the Thai Red Cross, opened the funnel for enshrining the royal portrait and in remembrance of and giving the royal charity with royal permission to Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn. In order to graciously pleased to establish "the royal kitchen of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn, Executive Vice President of the Thai Red Cross Society” as the 3rd place, after that, joined with the executive Thai Red Cross, Governor of Nonthaburi Province, President of Nonthaburi Provincial Red Cross Chapter and relevant agencies provided 100 sets of the Thai Red Cross relief kits to Covid -19 at the cooked food to affected people from an epidemic Covid 19. In the addition 1,400 sets were given to people in Bang Khanun sub-dítrict, Bang Si Thong sub-dítrict, Bang Khun Kong sub-dítrict, Bang Kruai district, Nonthaburi province.

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330