สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
“ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร กรุงเทพฯ

วันที่ 27 พ.ค. 2563

"ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร กรุงเทพฯ ให้บริการระหว่างวันที่ 26 พฤษภาคม ถึง 4 มิถุนายน 2563
 
วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เปิดกรวยถวายสักการะพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานพระราชานุญาตให้สภากาชาดไทย โดยสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ จัดตั้งครัวพระราชทาน ฯ ขึ้น เป็นแห่งที่ 4 โดยมี พระเดชพระคุณ พระธรรมธัชมุนี เจ้าอาวาสวัดปทุมวนาราม นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ และคณะ ร่วมมอบชุดธารน้ำใจ ฯ กู้ชีวิต ฝ่าวิกฤต COVID-19 และอาหารปรุงสุกแก่ประชาชน ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร จำนวน 100 ชุด และอาหารปรุงสุกอีก 2,020 ชุดนำไปแจกจ่ายแก่ประชาชนในชุมชนในพื้นที่เขตปทุมวัน ชุมชนวัดสามง่าม บ้านครัวใต้ และวัดชัยมงคล นอกจากนี้หม่อมหลวงศิริเฉลิม สวัสดิวัตน์ หรือคุณหมึกแดง ยังได้ร่วมทำเมนูราดหน้า แจกจ่ายให้ประชาชนด้วย สำหรับอาหารปรุงสุกจากครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย จะแจกจ่ายไปยังประชาชนในพื้นที่เขตปทุมวัน ระหว่างวันที่ 26 พฤษภาคม ถึง 4 มิถุนายน 2563 ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร กรุงเทพฯ
 
On May 27, 2020, at Wat Pathum Wanaram, Bangkok, Mr. Phan Wannamethee, Secretary General of the Thai Red Cross, opened the funnel for enshrining the royal portrait and in remembrance of and giving the royal charity with royal permission to Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn. In order to graciously pleased to establish "the royal kitchen of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn, Executive Vice President of the Thai Red Cross Society” as the 4th place, after that, joined with the abbot of Wat Pathum Wanaram, the executive Thai Red Cross and relevant agencies provided 100 sets of the Thai Red Cross relief kits to Covid -19 at the cooked food to affected people from an epidemic Covid 19. In the addition 2,020 sets were given to people in Pathum Wan district, Bangkok.

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330