สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
มอบรถตู้สนับสนุนกิจกรรมสภากาชาดไทย

วันที่ 4 มิ.ย. 2563

วันนี้ 4 มิถุนายน 2563 คูณสุกิจ-คุณสุณีย์ ภัทรสุวรรณกุล และในนามคุณแม่เฮียง แซ่แต้ บริจาครถตู้จำนวน 1 คัน มูลค่า 1,209,000 บาท ให้กับสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เพื่อใช้ในกิจกรรมสำนักงานฯ โดยมี พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ พร้อมคณะผู้บริหาร รับมอบ ณ สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย ในโอกาสนี้คณะได้เดินทางไปประกอบพิธีเจิมรถก่้อนปฏิบัติงานเพื่มความเป็นสิริมงคล ณ วัดปทุมวนาราม ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330