สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการรวมใจต้านภัย COVID-19 ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ

วันที่ 18 มิ.ย. 2563

วันที่ 18 มิถุนายน 2563 นางสาวสุกัญญา ทรัพย์อุดมมั่งมี หัวหน้าฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย พร้อมด้วย นายชวลิต ผลศรีทอง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด และคณะ ร่วมประชุมหารือกับนายวีรศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมทุรสาคร นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมจัดงานพิธีแถลงข่าวความร่วมมือ "โครงการรวมใจต้านภัย COVID-19 ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ” ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร

On June 18, 2020, at Samutsakhon Provincial Red Cross Chapter, Miss Sukanya Supudommungmee, Head of Relief Division of the Relief and Community Health Bureau (RCHB), and her team, Mr. Chawarit Phonsithong, Head of General Administration Division of the Thai Red Cross Chapter Administation Office joined the meeting to prepare In the occasion, Mr. Virasak Vichitsangsri, Governor of Samutsakhon province, Mrs. Chutiporn Vichitsangsri, President of Samutsakhon Provincial Red Cross Chapter with the Committee and relevant agencies joined the meeting.

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330