สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวสถานีกาชาด
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา

วันที่ 30 มิ.ย. 2563

     เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ หัวหน้าสถานีกาชาดเทพรัตน์ ( สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ร่วมเป็นเกียรติในพิธีหล่อเทียนจำนำพรรษาในโครงการงานส่งเสริมประเพณีวันเข้าพรรษาตำบลป่ามะม่วง ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อน้อมนำเทียนถวายยังวัดต่างๆ ในพื้นที่ตำบลป่ามะม่วง จำนวน ๓ วัด ได้แก่ วัดส้มเกลี้ยง วัดอัมพวัน และวัดโคกเจดีย์ ณ บริเวณโดมอเนกประสงค์หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง ตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330