สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวสถานีกาชาด
มอบมอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า และแอลกอฮอล์ทำความสะอาดให้แก่โรงเรียน

วันที่ 30 มิ.ย. 2563

     ในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ หัวหน้าสถานีกาชาดเทพรัตน์ร่วมนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นางจิณณารัชช์ สัมพันธรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตาก คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตากและแม่บ้านมหาดไทย มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า และแอลกอฮอล์ทำความสะอาดให้แก่ผู้แทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๘ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ ตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๔ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๕ และโรงเรียนพลูหลวงวิทยา เพื่อนำไปมอบให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดพื้นที่จังหวัดตาก ในช่วงเปิดภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เพื่อสนับสนุนการเตรียมความพร้อมการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ในช่วงเปิดภาคเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330