สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวสถานีกาชาด
ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายกระบวนการรายงานกลุ่มเสี่ยงโควิด-๑๙ ในกลุ่มแรงงานต่างชาติ และการใช้งานแอปพลิเคชั่น “พ้นภัย” โดยประชุมทางไกลผ่านระบบ Cloud Conference

วันที่ 30 มิ.ย. 2563

     เมื่อวันอังคารที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ หัวหน้าสถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) และเจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายชี้แจงกระบวนการค้นหา คัดกรอง แรงงานต่างชาติในพื้นที่จังหวัดตาก ขั้นตอนการใช้งานแอปพลิเคชั่น "พ้นภัย” และกระบวนการช่วยเหลือแรงงานต่างชาติที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย ผ่านการประชุมทางไกลระบบ Cloud Conference โดยมีนายจรัญ จันทมัตตุการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตากเป็นประธาน ณ ห้องประชุมไม้งาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330