สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวสถานีกาชาด
ปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัย อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

วันที่ 30 มิ.ย. 2563

      เมื่อวันอังคารที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ร่วมกับนางจิณณารัชช์ สัมพันธรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก ปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัย ครอบครัวนายจรัญ สุนันต๊ะ อายุ ๕๘ ปี บ้านเลขที่ ๑๗๒/๑ หมู่ที่ ๘ ตำบลน้ำรึม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ในการนี้เหล่ากาชาดจังหวัดตากมอบเงินช่วยเหลือและสถานีกาชาดเทพรัตน์มอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน ๑ ชุด

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330