สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย มอบอาหารปรุงสุกแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 รวม 10 วัน จำนวนกว่า 20,000 ชุด

วันที่ 5 ก.ค. 2563

ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย มอบอาหารปรุงสุกแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 รวม 10 วัน จำนวนกว่า 20,000 ชุด
วันที่ 4 กรกฎาคม 2563 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานพิธีปิดครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งให้บริการแจกจ่ายอาหารปรุงสุกให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน ถึง 4 กรกฎาคม 2563 รวม 10 วัน จำนวน 22,657 ชุดโดยนางวัลลภา สุขศิริมัช รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าพยาบาลสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ในฐานะหัวหน้าครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย นำทีมเจ้าหน้าที่ และอาสาสมัคร ประกอบอาหาร ได้แก่ ข้าวสวย หมูกระเทียม น้ำพริกตาแดง และแตงกวา เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ในพื้นที่อำเภอเมืองฯ อำเภอโนนแดง และอำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 2,326 ชุด ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา

On July 3, 2020, at Multipurpose yard in front of Nakhon Ratchasima Provincial Hall, Mr.Saksit Sakullikkharessima, Nakhon Ratchasima Vice Governor presided over the closing H.R.H. Princess Maha Chakri Sirindhorn the royal kitchen, Executive Vice President of the Thai Red Cross, which is distributing 28,781 sets of cooked food to the public in Nakhon Ratchasima province from 25 June to 4 July, 2020. Moreover, Mrs. Wallapa Suksirimuch, Acting Head of Nurse of the Relief and Community Health Bureau (RCHB), as the Head of H.R.H. Princess Maha Chakri Sirindhorn the royal kitchen, Executive Vice President of the Thai Red Cross brought the staff and volunteer to cook were given to people 2,326 sets to people affected by COVID-19 of Mueang district, Nondang district and Prathay district, Nakhon Ratchasima province.

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330