สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมประชุมการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ

วันที่ 14 ก.ค. 2563

ร่วมประชุมการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ
 
วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นประธานในการประชุมบูรณาการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ เพื่อหารือถึงความคืบหน้าในการดำเนินงาน พร้อมกันนี้ยังได้มีพิธีมอบซิม AIS ให้แก่อาสาสมัครแรงงานข้ามชาติ เพื่อการเฝ้าระวังโรคโควิด 19 ผ่านแอปพลิเคชัน พ้นภัย ในการนี้ นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ และคณะ พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม และเป็นสักขีพยานในพิธีดังกล่าว ณ ห้องประชุม อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี
 
Meeting about surveillance operations integration prevention and control of Covid-19 disease, among migrant workers.
 
On 14th July, 2020, Supakit Sirilak, M.D., Deputy Permanent Secretary of Ministry of Public Health and Tares Krassanairawiwong, M.D., Director General of Department of Health Service Support, presided over, meeting about surveillance operations integration prevention and control of Covid-19 disease, among migrant workers, as well as, organized AIS sim donated ceremony for migrant workers for surveillance of Covid-19 through the PhonPhai application, in this occasion, Pichit Siriwan, M.D., Deputy Director of the Relief and Community Health Bureau and relevant agencies joined the meeting and witness the said ceremony, at meeting room, Department of Health Service Support, Ministry of Public Health, Nonthaburi province.

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330