สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุม รวมใจต้านภัย Covid - 19 ในแรงงานข้ามชาติ ณ จังหวัดนนทบุรี

วันที่ 16 ก.ค. 2563

ประชุม รวมใจต้านภัย Covid - 19 ในแรงงานข้ามชาติ ณ จังหวัดนนทบุรี
 
วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในการประชุมแนวทางในการดำเนินงานในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโควิด 19 ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ เพื่อช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติ ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงการป้องกันตนเองและบุคคลรอบข้างต่อการแพร่กระจายของโรคโควิด-19 โดยมี นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ และคณะ พร้อมด้วย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี
 
On July 16, 2020, Dr. Suchin Chaichumsak, Governor of Nonthaburi province, presided over, meeting about surveillance operations integration prevention and control of Covid-19 disease, among migrant workers, in this occasion, Pichit Siriwan, M.D., Deputy Director of the Relief and Community Health Bureau, President of Nonthaburi Provincial Red Cross Chapter and relevant agencies joined the meeting, at meeting room, Nonthaburi Provincial Hall.

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330