สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
สภากาชาดไทยร่วมกับจังหวัดนราธิวาสประชุมเตรียมความพร้อมการจัดตั้งครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเชื้อไวรัส Covid-19

วันที่ 17 ก.ค. 2563

สภากาชาดไทยร่วมกับจังหวัดนราธิวาสประชุมเตรียมความพร้อมการจัดตั้งครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเชื้อไวรัส Covid-19
 
วันที่ 16-17 กรกฎาคม 2563 นางวัลลภา สุขศิริมัช รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าพยาบาลสำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ พร้อมด้วย นายชวลิต ผลศรีทอง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารและประสานกิจการเหล่ากาชาด สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด และคณะ ร่วมประชุมหารือการจัดตั้งครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย จังหวัดนราธิวาส เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (Covid-19) และยากไร้ ด้อยโอกาส โดย นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการประชุม ในการนี้นาวาตรีหญิง โนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนราธิวาส พร้อมกันนี้ยังได้ไปดูสถานที่ตั้ง และแหล่งวัตถุดิบต่างๆ ที่จะใช้ในการประกอบอาหารด้วย สำหรับครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย จังหวัดนราธิวาส กำหนดจัดขึ้นวันที่ 3-12 สิงหาคม 2563 ณ บริเวณหน้าหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส
 
On July 16-17 , 2020, at the Narathiwat City Hall, Mrs.Wallapa Suksirimuch, Acting Head of Nurse of the Relief and Community Health Bureau (RCHB) and her team, Mr. Chawarit Phonsrithong, Head of General Administration Division of the Thai Red Cross Chapter Administation Office joined the meeting to prepare the establishment of the H.R.H. Princess Maha Chakri Sirindhorn the Royal Kitchen, Executive Vice President of the Thai Red Cross for help people in Narathiwat Province affected by the covid-19 virus epidemic with Mr. Ekarat Liensen, Governor of Narathiwat Province presided over the meetting. In this regard, LCdr. Nosama Liensen, President of Narathiwat Provincial Red Cross Chapter and relevant agencies joined, after that this team went to see the location and raw materials. The H.R.H. Princess Maha Chakri Sirindhorn the Royal Kitchen, Executive Vice President of the Thai Red Cross will be service on August 3-12, 2020.

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330