สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ ตำบลนาคู อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันสุดท้าย

วันที่ 16 ก.ค. 2563

โครงการชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ ตำบลนาคู อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันสุดท้าย

วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ โดยนางคนึงนิจ จันทรทิน หัวหน้างานสร้างเสริมศักยภาพความพร้อมรับภัยพิบัติ พร้อมคณะ จัดอบรมสร้างศักยภาพคณะกรรมการแกนนำชุมชน หมู่ 1-8 โดยได้จำลองสถานการณ์เพื่อรับมือกับภัยพิบัติภายใต้โครงการชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

On 16July 2020, Mrs. Kanungnij Chantaratin, Head of Capacity Building and Disaster Preparedness Unit of the Relief Division of the Relief and Community Health Bureau with her team organized training by simulating the situation to mitigate the disaster at Naku Subdistrict, Phak Hai District. Phra Nakhon Si Ayutthaya Province.


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330