สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ส่งมอบชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ ตำบลนาคู อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 23 ก.ค. 2563

ส่งมอบชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ ตำบลนาคู อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ โดยพลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานพร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีส่งมอบชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ ณ ตำบลนาคู อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และได้มอบอุปกรณ์ป้องกันอุบัติบนท้องถนน อุปกรณ์ป้องกันโรคระบาดในชุมชนและสื่อความรู้ด้านภัยพิบัติและโรค covid 19 ให้กับชุมชน หมู่ 1-8 โดยมีพันเอกเพิ่มศักดิ์ ขุนโขน รองผู้อำนวยการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้รับมอบ นอกจากนี้ยังได้ลงพื้นที่ชุมชนหมู่ที่ 8 เพื่อเยี่ยมชมการเพาะปลูกพืช การเลี้ยงไส้เดือนดิน และบ้านดิน ตามภูมิปัญญาชาวบ้านด้วย

On 23 July 2020, the Relief and Community Health Bureau by Lt.Gen. Amnat Barlee, M.D., Director of the RCHB, presided over the opening ceremony activity handover Community Based Disaster Risk Reduction(CBDRR) and CBDRR kits for community leaders from Moo1-8, at Naku Subdistrict, Phak Hai District Phra Nakhon Si Ayutthaya Province.

In this occasion, Colonel Permsak KhunKhon , Deputy Director Internal Security Operations Command Phra Nakhon Si Ayutthaya Province and relevant agencies join the activity.
In addition, the group went to the Moo 8 to visit the cultivation of plants. raising earthworms and earthen houses according to local wisdom.


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330