สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
มอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ศูนย์พัฒนาเยาวชน

วันที่ 29 ก.ค. 2563

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ พร้อมด้วยนางมลสุดา ชำนิประศาสน์ เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการเสริมสร้างด้านการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ สภากาชาดไทย และคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมและมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ศูนย์พัฒนาเยาวชน ปนัดดา จันทร์อุดร เลขที่ 577/1 ซอยนวลจิตร ถนนเอกมัย 30 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร โดยมีนางปนัดดา จันทร์อุดร รับมอบ เพื่อส่งความช่วยเหลือต่อไป
 
On 29th July, 2020, Lt.Gen. Amnat Barlee, M.D., Director of the Relief and Community Health Bureau, Mrs. Molsuda Chamniprasart, coordinator of disaster risk reduction project and staff, visited the area and provided consumer goods to Panadda Chunudon Youth Development Center, in this occasion, Mrs. Panadda Chunudon, was the recipient, at Soi Nuanchit, Watthana district, Bangkok.

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330