สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการจังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ 18 ส.ค. 2563

ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการจังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ 17 -18 สิงหาคม 2563 นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ ร่วมในพิธีเปิดโครงการ "แม่บ้านทัพฟ้าพัฒนาศักยภาพคนพิการ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2563” จัดโดย สมาคมแม่บ้านทหารอากาศ กองทัพอากาศ ร่วมกับจังหวัดปัตตานี เหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี สภากาชาดไทย และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง มอบชุดธารน้ำใจ ฯ รถเข็นสำหรับคนพิการ และสิ่งของจำเป็น ให้แก่ผู้พิการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ กองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ 9 สนามบินบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

On 17-18 August 2020, Pichit Siriwan, M.D., Deputy Director of the Relief and Community Health Bureau (RCHB) attended the opening ceremony of the project. "Thapfa housewife develops the potential of the disabled The Southern Border Provinces of the Year 2020 ”organized by the Air Force Housewives Association, in cooperation with Pattani Province and relevant agencies. More over They gave TRC relief kits to the disabled in the southern border provinces at the Special Air Force 9, Bo Thong Airport, Nong Chik District, Pattani Province


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330