สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดจันทบุรี

วันที่ 17 ส.ค. 2563

บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดจันทบุรี

วันที่ 17 สิงหาคม 2563 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ สภากาชาดไทย เป็นประธานพิธีมอบชุดธารน้ำใจ ฯให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอมะขาม อำเภอขลุง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี รวม 550 ชุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น โดยมี นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี รักษาการผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นางวาสนา วงศ์ตระกูล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี รักษาการนายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนางเบญจมาศ นันทโพธิ์เดช หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศ เฉลิมพระเกียรติฯ นายวีระ พวงภู่ นายอำเภอมะขาม นายณัฐพงษ์ ศิริบุญ นายอำเภอขลุง และส่วนราชการต่าง ๆร่วมพิธีมอบ ณ ศาลาประชาคมเทศบาลตำบลมะขาม อำเภอมะขาม และองค์การบริหารส่วนตำบลวังสรรพรส อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

On 17 August 2020, Lt. Gen. Amnat Barlee,M.D., Director of the Relief and Community Health Bureau presided over the giving TRC relief kits 550 sets to the flood victims in the area of Makham District, Khlung District, Mueang District, Chanthaburi Province by Mr. Pongpat Wongtrakul, Deputy Governor of Chanthaburi Province and relavant agencies joined the activity.


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330