สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวสถานีกาชาด
หน่วยเคลื่อนที่เร็วด้านการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก จังหวัดน่าน

วันที่ 26 ส.ค. 2563

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2563 สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ปฏิบัติงานหน่วยเคลื่อนที่เร็ว ด้านการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก ในพื้นที่อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน โดยมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค สำหรับเป็นวัตถุดิบจัดทำอาหารปรุงสุกแจกจ่ายแก่ประชาชนที่ประสบภัย โดยมีนายอำเภอเวียงสาเป็นผู้รับมอบ ณ ศูนย์บัญชาการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอำเภอเวียงสา และออกสำรวจพื้นที่ ประเมินความเสียหาย ความต้องการความช่วยเหลือ ตลอดจนมอบน้ำดื่ม ยาแก้น้ำกัดเท้า ยาลดไข้ และยาป้องกันโรคฉี่หนู ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน ทีมสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็วโรงพยาบาลเวียงสา ณ บ้านดอนแท่น ม.14 ต.กลางเวียง อ.เวียงสา จ.น่าน และแนะนำการแจ้งภัย ร้องขอความช่วยเหลือ ผ่านแอปพลิเคชั่นพ้นภัย แก่นายอำเภอเวียงสา ปลัดอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่อำเภอเวียงสา  เพื่อขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องต่อไป

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330