สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านน้ำ สุขาภิบาลและส่งเสริมสุขอนามัยฯ

วันที่ 25 ส.ค. 2563

พิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านน้ำ สุขาภิบาลและส่งเสริมสุขอนามัยฯ

วันที่ 25 สิงหาคม 2563 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ และคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านน้ำ สุขาภิบาลและส่งเสริมสุขอนามัยสำหรับทีมตอบสนองต่อสาธารณภัยในระดับประเทศ รุ่นที่ 2 (2nd NDRT WASH) ระหว่างวันที่ 25-28 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมวรบุรี อโยธยา คอนเวนชั่น รีสอร์ท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากองค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐฯ (United States Agency for International Development- USAID โดยมีพลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เป็นประธานในพิธีเปิด มีนางนวลจันทร์ แย้มศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวต้อนรับ และ Mr.Hung Ha Nguyen, Disaster Risk Management Delegate Bangkok, IFRC.กล่าวปาฐกถาความเป็นมาการอบรมครั้งนี้แก่ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 30 คน

On August 25, 2020, the Relief and Community Health Bureau (RCHB) togetherwith the International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC) organized a water workshop sanitation and hygiene promotion for the 2nd class National Disaster Response Team between 25-28 August 2020 at Woraburi Ayothaya Convention Resort Hotel, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province. The training was sponsored by the United States Agency for International Development- USAID,. Lt. Gen. Amnat Barlee, M.D., Director of the RCHB presided over the opening ceremony. Mrs. Nuanchan Yamsri, President of Phra Nakhon Si Ayutthaya Provincial Red Cross Chapter welcomes. Mr. Hung Ha Nguyen, Disaster Risk Management Delegate Bangkok, IFRC gave a background speech for this training to the participants, consisting of 30 staff from the RCHB and related personnel.


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330